Fishin’ Talk: Tomasz Kurnik (PL)

Tomasz Kurnik from Poland won the first edition of the Hobie Predator Open in 2016. He tells about his experience and his thoughts of the 4th Hobie Fishing European Championships powered by Lowrance & C-MAP. 

Winning the Hobie Predator Open 2016 gave you the opportunity to compete in the Hobie Fishing Worlds 6 in Louisiana, USA. How was this experience?

Winning the Hobie Predator Open 2016 and qualify for  the Hobie Fishing Worlds 6  in Louisiana, USA was is a highlight in my professional fishing career. Every professional angler taking part in such prestigious events has a great deal of pressure to get the best results. At the HPO, especially at the last day, the pressure was huge. The moment I found out I won was priceless. I had just qualified for the HFW6 in Louisiana and I would compete with the best anglers in the world. The Hobie Fishing Worlds  is an elite kayak competition, and has an amazing atmosphere and people who are all bonded because of their passion for kayak fishing. The water and weather in Louisiana may not have been very favourable, however, it was a great experience.

Wygrana w Hobie Predator Open 2016 i kwalifikacja do Hobie Fihing World 6 była zwieńczeniem  i  dopełnieniem w mojej zawodowej karierze wędkarskiej. Każdy zawodowy wędkarz biorąc udział tak prestiżowej imprezach ma ogromne ciśnienie na  jak najlepszy wynik.  Mój, osiągnięty został w ostatnim dniu zawodów, także ciśnienie było ogromne. Ten moment, w którym okazało się że zrobiłem najlepszy wynik był bezcenny emocje niesamowite i  ta świadomość, że właśnie zakwalifikowałem się na Hobie Fihing World 6 
w Louisianie i będę konkurował z najlepszymi wędkarzami na świecie. Hobie Fihing World 6 to jak najbardziej konkurowanie o najlepszy wynik, ale również niesamowita atmosfera i ludzie którzy stanowią swego rodzaju „rodzinę wędkarzy”. Wody i pogoda Louisiany  może nie były zbyt przychylne jednak jest to kolejne doświadczenie i w dalszym ciągu walczę o strat w kolejnych

You’ve recently upgraded your fishing kayak to a Hobie Outback. How is the Hobie Outback different from other kayaks? What extra advantages does it give you?

That’s right I recently changed my kayak to an Hobie Outback and I have to say, you can’t compare those two kayaks, they are simply totally different worlds. So far I have used kayaks with paddles and I was happy, although the paddles sometimes were a big problem. Upgrading to the Outback with MirageDrive system is going from a passenger car to a Formula 1 car. Thanks to the MirageDrive, I have the opportunity to reach higher speeds, while the range of water area is unlimited. Nowadays pedaling around a huge fishing area  is not a feat I could not do with old one. Summing up the kayak, Hobie is definitely an evolution in the fishing arena and I’m  rediscovering the kayak fishing.

Zgadza się od niedawna pływam na Hobie Outback i muszę przyznać, nie można porównać kajaka wiosłowego do kajaka z napędem nożnym są to po prostu całkowicie dwa różne światy. Do tej pory korzystałem z kajaka wiosłowego i jak najbardziej byłem zadowolony, choć wiosło stanowiło czasami problem. Przejście na kajak Hobie to jak przejście z samochodu osobowego  na bolid Formuły 1 J.  Dzięki napędowi nożnemu  mam możliwość osiągnięcia większych prędkości, a zarazem  zasięg  opływania akwenów jest nieograniczony. Obecnie opłynięcie ogromnego łowiska nie stanowi wyczynu czego nie mogłem zrobić kajakiem wiosłowym. Reasumując kajak Hobie to  na pewno ewolucja na arenie wędkarskiej i  odkrywanie kajaka na nowo

How do you prepare yourself for fishing tournaments?

The competition usually takes place at a great distance from my hometown, so if time permits I try to go to the fishing area to get acquainted with it, then prepare the equipment normally this is enough for my preparation.

Zawody zazwyczaj odbywaj się w znacznej odległości od mojego miejsca zamieszkania, dlatego jeżeli tylko czas pozwala staram się opłynąć łowisko, aby się z nim zapoznać, potem przygotowanie sprzętu i w zasadzie to wystarczy.

What are your expectations for the 4th Hobie Fishing Euro’s in Vinkeveen, NL?

The events organized by Hobie in which I had the pleasure of competing are unique so the 4th  Hobie Fishing Euro`s will also be like that I hope. I see it as an opportunity to meet people and spend time in a good “family” atmosphere.  Needless to say that I expect myself to win just like the rest of competitors does.

Zawody organizowane przez Hobie, w których miałem przyjemność startować są wyjątkowe
i niepowtarzalne więc i 4 Hobie Fishing Euro`s  także takie będą. Traktuję to jako formę urozmaicenia możliwość spotkania się z ludźmi i spędzenia czasu w dobrej „rodzinnej” atmosferze. Rzecz jasna oczekuję wygranej  z resztą jak każdy zawodnik.